De tax shelter voor starters


De tax shelter voor startende ondernemingen is een fiscale gunstmaatregel van de overheid met als doel het stimuleren van investeringen in startende kleine en micro vennootschappen. Natuurlijke personen die beslissen te investeren in startende vennootschappen kunnen genieten van een belastingvermindering tot 45% op het geïnvesteerde bedrag.

Wat houdt de tax shelter voor startende ondernemingen in?


Investeer in de aandelen van een startende vennootschap (binnen de 4 jaar na oprichting)

Iedereen kan investeren behalve de bedrijfsleiders

30% of 45% van de investering éénmalig recuperen via een belastingsvermindering

Verplicht om aandelen 4 jaar bij te houden

Jaarlijks tot €100 000 investeren

Maximaal €250 000 startende vennootschap

Maximaal 30% van de aandelen in de startende vennootschap

Meerwaarde op de verkoop van de aandelen

Winstdeelname door middel van dividenden

Investeerderstool


Indien de tax shelter voorwaarden zijn voldaan, kan een investeerder 30% (kleine vennootschap) of 45% (micro-vennootschap) van het geïnvesteerde bedrag in mindering brengen van zijn personenbelasting. De belastingvermindering is niet terugbetaalbaar noch overdraagbaar! Bereken daarom nu hoeveel je maximaal zou kunnen investeren.

Heb je vragen? Dan kan je ons altijd contacteren.

Elk veld moet worden ingevuld voor het belastbare tijdperk .

De resultaten van deze simulatie zijn louter informatief. WinWinner is niet verantwoordelijk voor foutieve gegevens en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen van eender welke aard.

Movie time


Let's Get In Touch!


Op zoek naar jouw ideale business angel of zelf interesse om te investeren? Wil je meer weten over de tax shelter voor starters? Neem contact op en WinWinner helpt je graag verder!